Author Archives: AN NÔNG GROUP

ĐIỂM DANH DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÁNG ĐẦU TƯ NHẤT KHU VỰC ĐỨC HOÀ NĂM 2023

Đức Hoà đang là tâm điểm đầu tư bất động sản của tỉnh Long An

#1 KHU DÂN CƯ AN NÔNG 7 – AN NÔNG GROUP

Dự án: Khu Dân Cư An Nông 7

Quy Mô: ha

Chủ Đầu Tư: AN NÔNG

#1 KHU DÂN CƯ AN NÔNG 1

Dự án: Khu Dân Cư An Nông 1

Quy Mô: ... ha

Chủ Đầu Tư: AN

#1 KHU DÂN CƯ AN NÔNG 2

Dự án: Khu Dân Cư An Nông 2

Quy Mô: 1.4 ha

Chủ Đầu Tư: AN

#1 KHU DÂN CƯ AN NÔNG 3

Dự án: Khu Dân Cư An Nông 3

Quy Mô: ... ha

Chủ Đầu Tư: AN

#1 KHU DÂN CƯ AN NÔNG 4

Dự án: Khu Dân Cư An Nông 4

Quy Mô: ... ha

Chủ Đầu Tư: AN

#1 KHU DÂN CƯ AN NÔNG 5 – ROSE MALL

Dự án: KHU DÂN CƯ AN NÔNG 5

Quy Mô: 4,4 ha

Chủ Đầu Tư: An Nông

#1 KHU DÂN CƯ AN NÔNG 6 – AN NÔNG GROUP

Dự án: An Nông 6

Quy Mô: 1,2 ha

Chủ Đầu Tư: An Nông Group